הארגון שלך חייב להצטיין !
רוצה לקוחות מחייכים ?
מצוינות מחייבת התמדה והטמעה 
מערך מדידה לשיפור פנים אירגוני 
מערך חשיבה מתקדמת

eCe הוקמה על מנת להוביל את שיפור השירות ולהציג את הדור הבא בתחום הלקוח הסמוי. חלק גדול מהשיפורים שהוכנו בכלי הניהולי מקורם בבקשות ייחודיות של ארגונים וחברות שמבצעות ביקורות לקוח סמוי כדרך קבע.
הלקוח הסמוי הוא כלי ניהולי הכרחי בעל שיטות ומטרות מגוונות וניתן להתאמה לכל ארגון או עסק ובהתאמה מלאה לצרכיו.

כל הזכויות שמורות ל eCe ישראל 2012